IVT Greenline HA - zem/voda | VESKOM Slovakia
mediabox

IVT Greenline HA - zem/voda

HATepelné čerpadlá IVT Greenline HA sú cenovo výhodnejšou alternativou k najúspornejšej rade IVT Premiumline EQ. Sú vybavené Scroll kompresormi Mitsubishi a používají štandardné obehové čerpadlá. Výstupná teplota vykurovacej vody je 65 °C. Tepelné čerpadlo IVT Greenline HA se dodává vo dvoch variantách: so vstavaným zásobníkom teplej vody (C), alebo s možnosťou pripojenia externého zásobníku (E).

Záruka je 2 roky na celé tepelné čerpadlo.

Vybavenie tepelného čerpadla IVT Greenline HA (E6 - E17)

  • Elektrický kotol s kaskádnym spínáním o výkone 3 - 6 - 9 kW
  • Trojcestný ventil pre ohrev teplej úžitkovej vody
  • Ekvitermický regulátor IVT REGO 1000 s riadením dvoch vykurovacích okruhov (s rozširujúcimi modulmi až 4 vykurovacích okruhov), kaskádnym riadením dvoch tepelných čerpadiel, dokurovacieho kotla, ohrevu teplej vody v zásobníku, diagnostikou porúch, časovým riadením, ovládaním signálom HDO, riadením pasívneho chladenia a ďalšími funkciami.
  • Obehové čerpadlá WILO primárneho aj sekundárneho okruhu
  • Pružné hadice pre tlmenie chvenia tepelného čerpadla
  • Tlmiaci kryt kompresoru
  • Expanzná nádoba a poistný ventil primárneho okruhu, filtre pre primárny aj sekundárny okruh (filterball), plniaca zostava

Naviac vybavenie tepelného čerpadla IVT Greenline HA (C6 - C11)

  • Nerezový dvojplášťový zásobník pre ohrev teplej vody (225 l celkový objem, z toho 185 l úžitková voda)
  • Čidlo pre ohrev teplej vody
  • Ochranná anoda v zásobníku teplej vody

Viac o tepelných čerpadlách zem/voda

IVT Greenline HA - Návod na obsluhu pre zákazníkov
IVT Greenline HA - Návod na inštaláciu pre montážnu firmu

Podrobné technické parametre IVT Greenline HA C

Podrobné technické parametre IVT Greenline HA E

Prehľad sortimentu 2014

Elektro dáta pre rozvodné závody

 

Tepelné čerpadlo Výkon pri
0°C / 35°C
Vykurovací faktor
pri 0°C / 35°C
Výkon pri
0°C / 45°C
Vykurovací faktor
pri 0°C / 45°C
Max. výstupná teplota
IVT Greenline HA E6/C6 5,5 kW 4,1 5,1 kW 3,2 65 °C
IVT Greenline HA E7/C7 7,2 kW 4,2 6,6 kW 3,3 65 °C
IVT Greenline HA E9/C9 8,8 kW 4,2 8,2 kW 3,3 65 °C
IVT Greenline HA E11/C11 10,3 kW 4,4 9,9 kW 3,5 65 °C
IVT Greenline HA E14 14,8 kW 4,3 14,1 kW 3,4 65 °C
IVT Greenline HA E17 16,4 kW 4,0 15,5 kW 3,1 65 °C

Parametry merané podľa normy EN 14511

<<späť na zoznam produktov